Građevina: stambeno-poslovna zgrada GRAĐA-VIŠNJIK 1 Lokacija: Zadar, Višnjik Investitor: NAUTILUS d.o.o. Gaženička cesta bb, 23 000 Zadar Neto površina zgrade je 9660,80 m2. U prizemlju su poslovni prostori, na katovima 77 stambenih jedinica organiziranih oko 5 stubišta u sedam etaža, a u podrumu je dvonamjensko sklonište za 200 osoba, spremišta stanara i garaža. Osigurano je 49 parkirnih mjesta u zajedničkoj poluotvorenoj garaži i 54 parkirnih mjesta na njenom krovu. Podrumska garaža je suhom vezom spojena sa stubišnim prostorima. Uzduž prizemlja formirani su trjemovi na uzdužnim stranama zgrade i dva poprečna pasaža kroz zgradu. Konstrukcija je armirano-betonska, a ispunski zidovi su od blok opeke. U dispoziciji strukture nastojali smo svim tipovima stana dati najkvalitetniju orijentaciju i organizaciju pa su prostori dnevnog boravka na jugoistočnoj strani, gdje su formirane i lođe koje u ovom podneblju veći dio godine predstavljaju produženi prostor dnevnog boravka, a spavaće sobe su okrenute sjeverozapadu. Stanovi na južnom kraju zgrade su dvoetažni i imaju trostranu orijentaciju. Uvlačenjem pročelja najgornje etaže s obje duže strane zgrade, formirane su uz stanove terase koje su na jugoistočnom pročelju djelom, a sjeverozapadnom u cjelini projektirane kao zeleni krov. Svi poslovni prostori i stambene jedinice rađeni su za tržište. stranica web izrada zadarkroatien urlaubnovogradnja zadarvizualizacijezadar.projektiranje strojarskih instalacija...taxi Zadar....................Marina..Restoranzadar.................prodaja stanova..upravljanje zgradamazadar nekretnine.